Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Operácia PRELEX - zbavte sa okuliarov

VIDISSIMO

je nová súkromná očná klinika ponúkajúca komplexnú starostlivosť o vaše oči a riešenie všetkých očných ochorení pacientov všetkých vekových kategórií.

Okrem špičkového prístrojového vybavenia a dlhoročných skúsenosti nášho personálu prinášame individuálny prístup ku každému pacientovi a riešenia „šité“ na mieru.

Na nás sa môžete s dôverou spoľahnúť.

Tím kliniky

Náš tím tvoria oční lekári a sestry s dlhoročnou praxou v oftalmológii pod vedením primára MUDr. Mareka Káčerika, PhD.,
primára a prednostu Očnej kliniky FN Trenčín.

MUDr. Marek Káčerik, PhD.

Primár očného centra

Zobraziť informácie

MUDr. Petra Senešiová

Vedúca lekárka

Zobraziť informácie

MUDr. Tímea Eckmann Braunová

 

Zobraziť informácie

MUDr. Monika Jecková

 

Zobraziť informácie

MUDr. Marek Káčerik, PhD.

Primár očného centra

 • Primár MUDr. Marek Káčerik, PhD. je absolventom lekárskej fakulty UK v Bratislave
 • Po skončení štúdia pracoval ako lekár a následne ako zástupca primára na očnom oddelení v Žiline
 • Od roku 2010 až do súčasnosti pôsobí ako prednosta a primár očnej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • Vďaka svojim bohatým skúsenostiam vie poskytnúť pacientovi to najlepšie, čo momentálne moderná oftalmológia ponúka
 • Špecializuje sa na laserové a vnútroočné operácie, na operácie sivého zákalu s využitím umelých vnútroočných šošoviek a patrí medzi popredných chirurgov sietnice na Slovensku
 • Taktiež sa venuje rekonštrukčným operáciám po ťažkých úrazoch oka
 • Pracuje ako hlavný investigátor v mnohých zahraničných klinických štúdiách zameriavajúcich sa na výskum nových liečebných metód ochorení sietnice oka
 • Pravidelne sa zúčastňuje a prednáša na slovenských a zahraničných kongresoch

MUDr. Petra Senešiová

Vedúca lekárka

 • absolventka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
 • špecializácia v obore oftalmológia
 • dlhoročné pôsobenie na Očnej klinike v Trenčíne
 • 2-ročná prax na klinike refrakčnej chirurgie v Bratislave (iClinic - vykonávanie operácií LASEK, LASIK, Relex Smile)
 • účastníčka kurzu Training in Glaucoma and Adrexal Services v Londýne
 • pravidelná účastníčka odborných oftalmologických kongresov a podujatí

PRAX V OBLASTI:

 • laserová refrakčná chirurgia
 • kataraktová chirurgia
 • operácie glaukómu
 • intravitreálne aplikácie liečiv
 • korekcie viečok
 • aplikácia botulotoxínu
 • YAG Kapsulotómia/Iridotómia
 • SLT

MUDr. Tímea Eckmann Braunová

 

 • v rokoch 2006-2012 absolvovanie štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • počas štúdia stáže na rôznych klinikách v SR i v zahraničí
 • 2012–2018: lekár v Očnom centre Sokolík
 • venuje sa ambulantnej činnosti, laserovým zákrokom a okuloplastickým operáciám
 • každoročné absolvovanie viacerých odborných kongresov organizovaných oftalmologickými spoločnosťami doma i v zahraničí
 • 2012-2014 pravidelné absolvovanie kurzov na rôzne témy v Lions International Educational Center of Ophthalmology, Praha
 • 5/2017 absolvovanie Školy mikrochirurgie oka Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

MUDr. Monika Jecková

 

 • vysokoškolské štúdium absolvovala a ukončila promóciou v roku 2012 na JLF UK v Martine
 • po ukončení VŠ štúdia pracovala na internom a gynekologickom oddelení v NsP Ilava
 • od r. 2013 pracovala v NÚDCH v Bratislave na klinike detskej oftalmológie
 • od r. 2017 pracovala v Očnom centre Sokolík v Trenčíne
 • v roku 2021 úspešne zložila atestačnú skúšku v špecializačnom odbore oftalmológia
 • venuje sa diagnostike ochorení predného a zadného segmentu oka, ako aj menším chirurgickým zákrokom v okolí oka
 • je špecialistkou na očné vyšetrenia a zákroky detí od narodenia
 • je zároveň autorkou viacerých odborných prednášok a pravidelne sa zúčastňuje oftalmologických vzdelávacích kongresov a seminárov a absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov a školení

Vyšetrenia

Komplexné očné vyšetrenie

zahŕňa vyšetrenie prednej a zadnej časti oka, meranie vnútroočného tlaku predpis okuliarov a vyšetrenie sietnice pomocou OCT prístroja

Predoperačné vyšetrenie

komplexné očné vyšetrenie so zameraním na zvolenie vhodnej operačnej metódy, detailné vyšetrenie sietnice po rozkvapkaní a vyšetrenie parametrov rohovky

Špecializované očné vyšetrenie

vyšetrenie zamerané na stanovenie presnej diagnózy a zvolenie liečebnej metódy, vhodné pre pacientov s glaukómom a diabetom

Komplexné vyšetrenia dieťaťa

 • pre deti vo veku 0-18 rokov
 • meranie zrakovej ostrosti, predpis okuliarov, meranie očného tlaku, vyšetrenie sietnice

Kontrolné a akútne vyšetrenie

podľa indikácie lekára

Operácie

Ponúkame široké spektrum laserových a chirurgických výkonov indikovaných po podrobnom vyšetrení pacienta.

Laserové

Operácie sekundárnej katarakty

YAG laserom

Operácie glaukómu

SLT metóda

Operácie sietnice

 

Vitreolýza

 

Chirurgické

Odstránenie dioptrií

 

Operácie glaukómu

 

Operácie viečok

 

Rekonštrukčné operácie

po úrazoch a ochoreniach očí

Operácie v okolí oka

odstránenie drobných nádorov, bradavíc, jačmeňov

Cenník

VYŠETRENIA A LEKÁRSKE ÚKONY


ZP Dôvera ZP Union Plná cena
Komplexné očné vyšetrenie
(korigovaná zraková ostrosť, AKR, predný segment, očné pozadie, vnútroočný tlak)
0 € 0 € 30 €
Predpis okuliarov
vyšetrenie predného segmentu, vyšetrenie vnútroočného tlaku
0 € 0 € 25 €
Kontrolné očné vyšetrenie
(do 1 mesiaca)
0 € 0 € 15 €
Vyšetrenie + 1.aplikácia kontaktných šošoviek
0 € 0 € 50 €
Vyšetrenie počítačovým perimetrom
(na vyžiadanie pacienta)
20 € 20 € 20 €
Meranie vnútroočného tlaku
0 € 0 € 10 €
Vybratie cudzieho telieska z rohovky eventuálne zo spojkového vaku
0 € 0 € 25 €
Vybratie stehov po zákroku na inom pracovisku
0 € 0 € 15 €
Komplexné vyšetrenie dieťaťa od 0 do 5 rokov
25 € 0 € 50 €
Komplexné vyšetrenie dieťaťa od 6 do 15 rokov
10 € 0 € 40 €
Kontrolné vyšetrenie dieťaťa od 0 do 5 rokov (do 4 mesiacov)
25 € 0 € 40 €
Kontrolné vyšetrenie dieťaťa od 6 do 15 rokov (do 4 mesiacov)
10 € 0 € 30 €
Výter z oka
0 € 0 € 15 €
Konzultácia s lekárom na vyžiadanie
(30 min.)
50 € 50 € 50 €
OCT vyšetrenie
25 € 0 € 25 €
Angio OCT vyšetrenie
49 € 0 € 49 €
USG (sono)
0 € 25 € 25 €
Rohovková mapa
0 € 0 € 15 €
Vyšetrenie pre prácu so zobrazovacími jednotkami
30 € 27 € 30 €
Vyšetrenie pre prácu vo výškach
(+ perimetria)
30 € 27 € 30 €
Vyšetrenie pre vodičov motorových vozidiel, pilot
(+ perimetria)
40 € 36 € 40 €
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojného pasu
50 € 45 € 50 €
Vystavenie potvrdenia na súdne konanie, vypísanie poistky a trvalé následky
50 € 50 € 50 €
Vyšetrenie so zameraním na overenie nálezu od iného očného lekára
50 € 50 € 50 €
Preplach slzných ciest
10 € 0 € 30 €
Sondáž slzných ciest
20 € 0 € 40 €
Podanie subkonjuktinálnej injekcie
0 € 0 € 10 €
Epilácia riasy
0 € 0 € 20 €
Epilácia riasy elektrokaunterom
0 € 0 € 40 €

OPERAČNÉ ZÁKROKY


ZP Dôvera* ZP Union Plná cena
Operácia sivého zákalu s implantáciou monofokálnej vnútroočnej šošovky
+ cena šošovky
0 € 0 € 400 €
Verion – navigačný systém
1 oko
5 € 5 € 5 €
Koagulácia sietnice pattern laserom
1 oko
0 € 0 € 200 €
Selektívna laser trabekuloplastika
1 oko
0 € 0 € 200 €
Selektívna laser trabekuloplastika
2 oči
0 € 0 € 350 €
Odstránenie sekundárneho sivého zákalu laserom
0 € 0 € 180 €
Odstraňovanine sklovcových zákalov laserom
1 sedenie
90 € 72 € 90 €
Plastické operácie na mihalniciach
Ektropium, entropium
0 € 0* 250 €
Exkochleácia chalázea
0 € 0 € 50 €
Operácia pterýgia
0 € 0 € 250 €
Operácia nádorov mihalníc
podľa rozsahu
0 € 0 € 60 - 200 €
Blefaroplastika horných mihalníc
440 € 396 €* 440 €
Operácia xantelazmy
(cena závisí od rozsahu)
60 - 200 € 60 - 200 € 60 - 200 €
Plugy
70 € 70 € 70 €
Aplikácia botulotoxínu - 1 oblasť
80 € 80 € 80 €
Aplikácia botulotoxínu - komplet
(čelo + okolie očí)
180 € 180 € 180 €
Veruka
40 € 40 € 40 €
Kontrola po operácii na inom pracovisku
50 € 50 € 50 €
Reoperácia po zákroku na inom pracovisku
500-1000 € 500-1000 € 500-1000 €

Implantácia fakickej vnútroočnej šošovky (VOŠ ICL)
+ cena šošovky
500 € / 1 oko
Operácia PRELEX
400 € / 1 oko**
Implantácia špeciálnej vnútroočnej šošovky
od 120 € / 1 oko

* úhrada zákroku zo zdravotných dôvodov zo zdravotného poistenia podlieha schváleniu ZP

** pacienti ZP UNION - 15 % zľava z operácie

Poznámka: spoločnosť Vidissimo si uplatňuje právo pre úpravu ceny podľa skutočných nákladov

Cenník platný od 04/2022.

Kontakt

Na vyšetrenie, operáciu alebo kontrolu sa môžete objednať telefonicky, emailom, pomocou kontaktného formuláru alebo osobne počas ordinačných hodín.

Objednávkový formulár

Prosím, vyplňte toto pole
Prosím, vyplňte toto pole
Prosím, vyplňte toto pole
Prosím, vyplňte toto pole
Prosím, vyplňte toto pole
Prosím, potvrďte toto pole

Adresa

Halalovka 2927/63, 911 08 Trenčín - Juh
(Poliklinika JUH, 1. poschodie)

Ordinačné hodiny

Pondelok - Piatok
7:00 - 15:30

Telefonický kontakt

0905 12 12 66

E-mail

recepcia@vidissimo.sk