problémy so zrakom

Ochorenia očí

sklovcove-zakaly-vidissimo

Ďaľekozrakosť

Ďalekozrakosť alebo odborne hypermetropia či hyperopia je refrakčná porucha zraku, kedy je videnie je oslabené a rozmazané, na začiatku sa môže prejavovať zhoršením videnia do blízka, neskôr aj do diaľky. Dôvodom je, že lúče svetla, ktoré prechádzajú šošovkou a rohovkou sa nestretávajú na sietnici, ale až za ňou. Z toho dôvodu je obraz na sietnici rozmazaný. Ďalekozrakosťou môžu trpieť aj mladí ľudia, ale väčšinou sa zhoršuje s narastajúcim vekom. Poruchu zraku odhalí komplexné očné vyšetrenie, na základe ktorého lekár odporučí pacientovi vhodné riešenie. Pri nízkych hodnotách dioptrií pacienti často nepociťujú potrebu riešiť túto vadu napríklad okuliarmi.

Keratokonus

Keratokonus je degeneratívne ochorenie rohovky oka, kedy sa rohovka výrazne stenšuje a asymetricky vykloňuje, čo následne spôsobuje zhoršenie videnia. Toto ochorenie je spojené s postupným zhoršovaním videnia do diaľky – krátkozrakosti a zároveň nárastom astigmatizmu, pri ktorom sa menia sférické dioptrie. Neskôr pri neriešení ochorenia je zhoršené videnie už problém korigovať okuliarmi. Aj keď keratokonus nie je možné úplne vyliečiť, v súčasnej dobe existujú viaceré možnosti ako spomaliť a zastaviť jeho progresiu. Dôležitá je opäť včasná diagnostika komplexným očným vyšetrením.

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť alebo odborne myopia je zraková vada, kedy je videnie do blízka v poriadku, ale videnie do diaľky je pohoršené a často sprevádzané žmúrením očí. Keďže je krátkozraké oko dlhšie ako by malo byť, prenášané lúče svetla pri pohľade do diaľky vytvárajú obraz vo vnútri oka pred sietnicou nie v jej centre. Tým je videnie do diaľky rozmazané a ostrosť videnia znížená. Často sa prejavuje od detstva, zachytené je väčšinou v čase školskej dochádzky. Poruchu zraku odhalí komplexné očné vyšetrenie, na základe ktorého lekár odporučí pacientovi vhodné riešenie.

Ochorenia sietnice

Sietnica je ďalšou z najdôležitejších súčastí nášho oka. Zjednodušene je to obal, ktorý tvorí vnútornú výstelku oka. Sietnica sa nachádza v zadnej časti oka, zachytáva prichádzajúce svetelné lúče a plní funkciu ich premeny na nervové vnemy, ktoré následne prenáša do mozgu. Na jej vyšetrenie používame viacero diagnostických postupov a podľa výsledkov je indikovaná vhodná liečba zistených ochorení. Medzi najdôležitejšiu diagnostickú metódu na posúdenie stavu sietnice patrí OCT vyšetrenie – optická koherentná tomografia.

Presbyobia

Presbyobia alebo starecká vetchozrakosť či slabozrakosť je choroba zraku spojená so starnutím organizmu. Zväčša sa prejavuje po 40. roku života, kedy šošovka stráca svoju flexibilitu a nedokáže ďalej jasne a ostro zaostriť na predmety v blízkej vzdialenosti. Videnie do blízka sa postupne pohoršuje a predmety v blízkosti sú vnímané neostro a rozmazane. Všimneme si to hlavne pri čítaní textov. Príčinou nie je tvar očnej buľvy, ako je to v prípade krátkozrakosti či ďalekozrakosti, ale zmena v elasticite šošovky zapríčinená jej starnutím. Toto ochorenie včas odhalí komplexné očné vyšetrenie, na základe ktorého lekár odporučí pacientovi vhodné riešenie.

Sekundárny sivý zákal

Sekundárny sivý zákal alebo sekundárna katarakta vzniká zakalením alebo zhrubnutím zadného púzdra šošovky umiestnenom za umelou vnútroočnou šošovkou, a teda sa nejedná o sivý zákal v pravom slova zmysle. Okrem zahmleného videnia, sekundárna katarakta žiadnym iným spôsobom oko nepoškodzuje. Bežne sa objaví u každého desiateho pacienta, v priebehu jedného až troch rokov po operácii sivého zákalu. 

Sivý zákal

Sivý zákal, odborne nazývaný aj katarakta, je veľmi časté ochorenie vnútroočnej šošovky, ktoré u väčšiny prípadov súvisí s vekom. Aj keď sa najčastejšie vyskytuje u ľudí starších ako 60 rokov, sivý zákal môže postihnúť aj mladšie osoby a existuje aj vrodená forma, ktorú pozorujeme u novorodencov a malých detí. Šošovka v oku je normálne číra a slúži k prenosu svetelných lúčov na sietnicu oka. Pri sivom zákale sa šošovka postupne zahmlieva a kalí a jej farba sa z čiernej mení na viac alebo menej výraznú sivú, bledú farbu. Je narušená jej funkcia prenosu obrazu do oka, videnie prestáva byť ostré a zahmlieva sa. Uvedený stav nezlepší ani nasadenie okuliarov. Neliečený sivý zákal môže viesť až k slepote.

Tupozrakosť

Tupozrakosť alebo amblyopia je porucha zraku, ktorá spôsobuje neostré videnie väčšinou jedného oka. Napriek tomu, že sa oko vyvinulo anatomicky správne, jeho zrakové funkcie sa nevyvíjajú. Základným prejavom je, že sa oči nedokážu pozerať na rovnaké predmety v priestore a mozog jeden obraz z postihnutého oka „odignoruje“. Pacient teda nevidí dva obrazy (každým okom zvlášť) a zároveň nevníma predmety a okolie trojrozmerne. Tupozrakosť sa najčastejšie vyskytuje u detí a je veľmi dôležité túto poruchu čo najskôr odhaliť a riešiť.

Zákaly sklovca

Zákaly sklovca alebo opacity sa prejavujú ako malé lietajúce útvary v našom zornom poli – malé bodky, fliačiky alebo vlákna, niekedy si ich dokonca pomýlite s muškami. Spôsobujú ich drobné nepravidelné útvary, ktoré sa vznášajú v sklovci oka – gélovitej hmote, ktorá vypĺňa zadné dve tretiny očnej gule. Pribúdajú najmä s vekom, ale aj po úrazoch či pri krátkozrakosti ich môžu vnímať aj mladšie osoby.

Zelený zákal - glaukóm

Glaukóm, alebo aj zelený zákal, je závažné ochorenie očí, ktoré spôsobuje trvalú degeneráciu a odumieranie zrakového nervového tkaniva. Toto tkanivo prenáša vizuálne informácie z oka do mozgu, čo nám umožňuje vidieť. Glaukóm je spravidla sprevádzaný zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý vzniká pri nahromadení vnútroočnej tekutiny, ktorá nemá kam odtekať. Tá následne tlačí na nervové tkanivo, čo pri neliečení môže viesť k vážnemu poškodeniu očí, výpadku zorného poľa až k oslepnutiu, preto sa glaukómu hovorí aj „tichý zlodej zraku“. Vyskytuje sa u ľudí všetkých vekových skupín, najčastejšie po 40. roku života.

Astigmatizmus

Astigmatizmus je refrakčná chyba videnia. Ide o poruchu zakrivenia optického systému oka, ktorá sa prejavuje prenesením nie ostrého a jasného obrazu na sietnicu. Väčšinou postihuje rohovku oka (výnimočne šošovku alebo sietnicu), ktorá má bežne guľatý tvar a istá nepravidelnosť sa vyskytovať môže, ale pri astigmatizme je jej tvar výrazne sploštenejší až oválny.