vysetrenie-perimetrom-1-vidissimo

Vyšetrenie perimetrom

Perimeter je ďalší špičkový diagnostický prístroj v našej ambulancii, ktorým meriame rozsah a prípadné výpadky zorného poľa. Vďaka tomu vie lekár posúdiť, či je periférne videnie pacienta v poriadku, alebo zmeny vo videní v zornom poli signalizujú možné ochorenie. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o glaukóm / zelený zákal, ochorenia sietnice, zrakového nervu alebo iné neurologické problémy, ktoré nesúvisia priamo so zrakom.

Priebeh

Ako vyšetrenie perimetrom prebieha?

Ide o bezkontaktné a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá asi 10 minút. Pacient po uložení si brady a čela na podložku plne sústredí pozornosť a zrak na bod pred sebou. Následne je spustená diagnostika, kedy sa pre očami pacienta zobrazujú rôzne svetelné body a pri ich zachytení – videní pacient stláča tlačidlo, čím potvrdzuje, že bod vidí. Svetelné body sú zobrazované v rôznych intenzitách a rôznych miestach zorného poľa. Po ukončení diagnostiky prístroj vyhodnotí výsledky, vyhotoví zakreslenie, ktoré lekár vyhodnocuje a v prípade potreby určí liečbu či ďalšiu diagnostiku.

Ako často?

Prečo a ako často je potrebné vyšetrenie perimetrom absolvovať?

Vyšetrenie perimetrom indikuje buď očný lekár v nadväznosti na predchádzajúce vyšetrenia alebo už diagnostikované očné ochorenia, prípadne iný špecializovaný lekár pri riešení iných systémových ochorení. Zároveň ide o dôležité vyšetrenie pri určitých povolaniach. Mať v poriadku periférne videnie je napríklad veľmi dôležité pre vodičov motorových vozidiel. Frekvencia opakovania vyšetrenia perimetrom je určená lekárom podľa potreby v závislosti na výsledky diagnostiky. Avšak v prípade, že pociťujete zhoršené vnímanie, alebo výpadky pri videní v zornom poli neváhajte a objednajte sa na vyšetrenie čo najskôr.

Kontakt

Máte záujem o konzultáciu či vyšetrenie?