U nás môžete podstúpiť

Vyšetrenia

Komplexné očné vyšetrenie

Cieľom komplexného očného vyšetrenia je získať a vyhodnotiť maximálne množstvo informácii o očiach a zraku pacienta a tým stanoviť, či je zrak v poriadku, alebo je potrebné riešiť prípadné očné ochorenia.

Dozvedieť sa viac »
Špeciálne očné vyšetrenie

OCT vyšetrenie

OCT vyšetrenie alebo odborne „Optická koherentná tomografia“ je špeciálne podrobné vyšetrenie vnútorných štruktúr oka. Používa sa na veľmi presnú diagnostiku štruktúr  predného segmentu oka a zároveň na podrobné zmapovanie zrakového nervu a jednotlivých vrstiev sietnice a ich zmien.

Dozvedieť sa viac »

Predoperačné očné vyšetrenie

Predoperačné očné vyšetrenie je detailné očné vyšetrenie, ktorým zisťujeme všetky podrobné informácie o Vašom zraku, zdravotnom stave a rôznych subjektívnych požiadavkách, aby sme Vám dokázali navrhnúť to najlepšie operačné riešenie.

Dozvedieť sa viac »
Špeciálne očné vyšetrenie

Vyšetrenie perimetrom

Perimeter je ďalší špičkový diagnostický prístroj v našej ambulancii, ktorým meriame rozsah a prípadné výpadky zorného poľa. Vďaka tomu vie lekár posúdiť, či je periférne videnie pacienta v poriadku, alebo zmeny vo videní v zornom poli signalizujú možné ochorenie.

Dozvedieť sa viac »
Špeciálne očné vyšetrenie

Rohovková mapa

Medzi najdôležitejšie vyšetrenia očí patrí vyšetrenie rohovky. Ide o veľmi dôležitú časť oka, ktorá tvorí mechanickú bariéru medzi vonkajším prostredím a vnútornými časťami oka. Keďže ide o vstupnú časť optického prostredia oka, rohovka je najviac namáhaná a vystavená vonkajším vplyvom a možným úrazom.

Dozvedieť sa viac »