oct-vysetrenie-2-vidissimo

OCT vyšetrenie

OCT vyšetrenie alebo odborne „Optická koherentná tomografia“ je špeciálne podrobné vyšetrenie vnútorných štruktúr oka. Používa sa na veľmi presnú diagnostiku štruktúr  predného segmentu oka a zároveň na podrobné zmapovanie zrakového nervu a jednotlivých vrstiev sietnice a ich zmien. 

Priebeh vyšetrenia

Ako OCT vyšetrenie prebieha?

Ide o bezbolestné a bezkontaktné vyšetrenie, pri ktorom OCT prístroj pomocou laserového lúča zmeria a zmapuje sietnicu a vytvorí rezy jej štruktúrou s vysokou rozlišovacou schopnosťou. Lekár tak dostáva podrobné informácie, na základe ktorých stanoví prípadné ochorenia a rieši ďalší postup liečby. Pri tomto vyšetrení väčšinou nie je potrebné rozkvapkávanie oka.

Prevencia

Prečo a ako často pacientom odporúčame OCT vyšetrenie?

OCT vyšetrenie ako jedno z najpodrobnejších vyšetrení vnútorných štruktúr oka lekárovi poskytuje mnoho informácií, z ktorých vie jednak včas odhaliť rôzne očné ochorenia, ktoré pacient nemusí ani pociťovať a zároveň na základe výsledkov vyšetrenia dokáže lekár nastaviť vhodnú liečbu a ďalší postup pri zistených ochoreniach. Opakovanými vyšetreniami sa zase sledujú zmeny, ktoré v oku za nejaké obdobie nastali a odhaľuje sa tak prípadná progresia ochorenia.

Absolvovať OCT vyšetrenie odporúčame min. 1 x za 2 roky pri dospelých pacientov bez zdravotných problémov, pri diagnostikovaných očných prípadne iných ochoreniach určite častejšie – väčšinou pri kontrolných vyšetreniach v intervaloch podľa odporučenia lekára.

Na čo je to dobré?

Aké ochorenia je možné pomocou OCT vyšetrenia včas odhaliť?

Pomocou tohto vyšetrenia dokážeme včas diagnostikovať rôzne očné alebo súvisiace systémové ochorenia,

  • vekom podmienenú makulárnu degeneráciu
  • glaukóm – zelený zákal
  • diabetickú retinopatiu (cievne ochorenie sietnice u pacientov s cukrovkou)
  • iné ochorenie makuly, dieru v makule
  • poruchy zásobovania sietnice krvou
  • nádorové ochorenia oka
  • rôzne degeneratívne zmeny na sietnici
  • odumretie ciev v oku

Kontakt

Máte záujem o konzultáciu či vyšetrenie?