rohovkova-mapa-1-vidissimo

Rohovková mapa

Medzi najdôležitejšie vyšetrenia očí patrí vyšetrenie rohovky. Ide o veľmi dôležitú časť oka, ktorá tvorí mechanickú bariéru medzi vonkajším prostredím a vnútornými časťami oka. Keďže ide o vstupnú časť optického prostredia oka, rohovka je najviac namáhaná a vystavená vonkajším vplyvom a možným úrazom.

Popis vyšetrenia

Čo je rohovková mapa?

Okrem pachymetrie,- merania hrúbky rohovky vykonávame aj špeciálne detailné vyšetrenie – topografiu rohovky. Výsledkom topografie je detailné farebné zakreslenie – rohovková mapa, ktorá nám ukazuje zakrivenie prednej a zadnej plochy rohovky, hrúbku a miesta, kde môže byť rohovka oslabená. Toto vyšetrenie dokáže odhaliť ochorenia, ktoré nie je možné rozpoznať pri vyšetrení na štrbinovej lampe, ako napríklad keratotonus. Keratotonus je ochorenie, ktoré deformuje rohovku napríklad tým, že sa časť rohovky stenčuje a vykleňuje. Môže tak vzniknúť nepravidelný astigmatizmus, pohoršuje sa videnie do diaľky, ktoré nie je možné korigovať ani okuliarmi. Dôležité je toto ochorenie podchytiť a zastabilizovať, vyliečiť keratotonus nie je možné.

Priebeh

Ako toto vyšetrenie prebieha?

Ide o bezkontaktné a bezbolestné vyšetrenie, ktoré trvá iba niekoľko minút. Vyšetrenie u nás sa uskutočňuje na špičkovom prístroji Optickom biometri s topografom, na ktorom sú namerané hodnoty zobrazené a vyhodnotené do formy detailne rohovkovej mapy. Tú posúdi lekár a stanovuje ďalší postup pri zistení prípadných odchýlok alebo ochorenia.

Kontakt

Máte záujem o konzultáciu či vyšetrenie?