operacia-sivy-zakal-vidissimo

Operácia sivého zákalu

Bezbolestná operácia v trvaní cca 10-15 minút pri lokálnom znecitlivení oka kvapkami
Popis ochorenia
Prejavy ochorenia
Možnosti liečby
Priebeh operácie
Benefity

Popis ochorenia

Čo je to sivý zákal?

Sivý zákal, odborne nazývaný aj katarakta, je veľmi časté ochorenie vnútroočnej šošovky, ktoré u väčšiny prípadov súvisí s vekom. Medzi rizikové faktory vzniku katarakty patria predovšetkým vek, celkové ochorenia, cukrovka, dlhodobé užívanie niektorých liekov, fajčenie, úrazy oka. Ide o ochorenie, pri ktorom dochádza k zakaleniu šošovky v oku a následne výrazné zhoršenie videnia.

Prejavy

Ako sa sivý zákal prejavuje?

Ochorenie sa prejavuje zhoršeným – zahmleným videním, kedy má človek pocit akoby pozeral cez vodu alebo hmlu. Ďalšími príznakmi sú napr.:

  • Zhoršené vnímanie farieb
  • Častá zmena dioptrií
  • Zhoršené videnie za šera a tmy
  • Zvýšená citlivosť na svetlo

Uvedený stav nezlepší ani nasadenie okuliarov. Neliečený sivý zákal môže viesť až k slepote.

Liečba

Možnosti liečby sivého zákalu

Jedinou možnosťou liečby sivého zákalu je operačný zákrok trvajúci niekoľko minút, pri ktorom sa vymení skalená ľudská šošovka za umelú vnútroočnú šošovku. Ide o skutočne rýchly a bezbolestný chirurgický zákrok, ktorý sa vykonáva bez nutnosti následnej hospitalizácie. Chirurgické riešenie môžete podstúpiť už v štádiu, keď začnete pociťovať i mierne zhoršenie kvality Vášho videnia.

Operácii na našom pracovisku predchádza precízne komplexné vyšetrenie pacienta vrátane konzultácie subjektívnych problémov a požiadaviek pacienta. Z hľadiska zabezpečenia maximálnej bezpečnosti pacientov, odporúčame pred termínom operácie absolvovať interné predoperačné vyšetrenie. Pri ambulantnom vyšetrení sú pacientovi poskytnuté všetky informácie k operácií. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ich neváhajte položiť našim lekárom či sestrám.

Operácia

Ako prebieha operácia?

Operácia sa realizuje na našom pracovisku ambulantnou formou a prebieha v lokálnom znecitlivení oka kvapkami. V deň operácie pacient prichádza do ambulancie, kde mu je vykonané základné vyšetrenie a následne sa začína s rozkvapkávaním zrenice oka. Samotná operácia je bezbolestná a trvá cca 15 minút, v priebehu operácie je pacient pri vedomí a môže komunikovať s operatérom  Po operácii je operované oko prelepené  a pacient môže cca do 30 min. po operácii odísť domov. Celkovo sa na našej klinike v deň operácie zdržíte cca 2 – 3 hodiny. Na druhý deň ráno pacient prichádza na kontrolu do ambulancie. Po operácii je potrebné dodržiavať kľudový režim a najmä pokyny lekára.

Benefity

Prečo absolvovať operáciu u nás?

  • Bezbolestná operácia v trvaní cca 10-15 minút pri lokálnom znecitlivení oka kvapkami
  • Pacient po operácii odchádza do domáceho prostredia, nie je potrebná hospitalizácia
  • Na operované oko vidíte už nasledujúci deň po operácii
  • Bezpečná, rokmi overená metóda operácie, používanie najmodernejších technológií. Prečítajte si viac.
  • Rýchla rekonvalescencia po operácii, k stabilizácii zraku dochádza cca o 4 – 6 týždňov od operácie

Individuálny prístup ku každému pacientovi, možnosť riešiť okrem sivého zákalu napr. odstránenie dioptrickej chyby oka, či riešenie astigmatizmu – výberom vhodného typu umelej vnútroočnej šošovky