komplexne-vysetrenie-vidissimo

Komplexné očné vyšetrenie

Cieľom komplexného očného vyšetrenia je získať a vyhodnotiť maximálne množstvo informácii o očiach a zraku pacienta a tým stanoviť, či je zrak v poriadku, alebo je potrebné riešiť prípadné očné ochorenia.

Priebeh vyšetrenia

Ako komplexné očné vyšetrenie prebieha?

Klient je pri príchode na našu kliniku zaevidovaný do systému a následne mu sestrička zrealizuje prvotné základné merania očí na rôznych diagnostických prístrojoch v našej vyšetrovni. S výsledkami prvotných vyšetrení prichádza pacient k lekárovi, ktorý výsledky zhodnotí, vykoná ďalšie podrobné vyšetrenia a v prípade potreby stanoví ďalší postup – liečbu, predpis okuliarov, termín kontrolného vyšetrenia či zákroku.

Prevencia

Ako často je potrebné absolvovať očné vyšetrenie?

Dospelé osoby, ktoré nepociťujú problémy so zrakom by mali absolvovať očné preventívne vyšetrenie minimálne raz za dva roky. V prípade už diagnostikovaných očných ale aj iných systémových ochorení je potrebné očné vyšetrenie absolvovať určite častejšie, podľa odporučenia lekára. Taktiež netreba váhať s návštevou očného lekára pri prvých náznakoch zhoršovania zraku či iných ťažkostiach s očami.

Čo vás čaká?

Aké vyšetrenia sa pri komplexnom očnom vyšetrení zrealizujú?

Vyšetrenie zrakovej ostrosti sa vykoná na automatickom prístroji zvanom autorefraktometer, na ktorom sa zmeria objektívna refrakcia – východiskové zistenie hodnôt dioptrií na čítanie, do diaľky alebo na strednú vzdialenosť. Prístroj zisťuje dioptrické poruchy oka a uľahčuje tak predpis optimálnej korekcie. Následne sa zrealizuje kontrola zrakovej ostrosti do diaľky pomocou tzv. optotypu.

Meranie vnútroočného tlaku sa realizuje na automatickom prístroji – tonometer bez nutnosti anestézie rohovky a kontaktu prístroja s pacientom. Na tomto prístroji sa zároveň premeria hrúbka rohovky – tzv. pachymetria.

Vyšetrenie predného segmentu oka a očných médií štrbinovou lampou

Vyšetrenie očného pozadia nepriamou oftalmoskopiou sa zameriava na kontrolu sietnice, sklovca či očného nervu. 

Pri komplexnom vyšetrení sa okrem vyššieuvedených základných vyšetrení dopĺňajú ďalšie špeciálne ako napríklad:

Topografia rohovky –  týmto vyšetrením sa meria hrúbka, zakrivenie a tvar rohovky a zisťujú sa možné ochorenia rohovky.

Endotelová mikroskopia – je detailné vyšetrenie spodnej vrstvy rohovky oka – endotelu. Ide o bunky, ktoré zabezpečujú výživu a priehľadnosť rohovky.

OCT vyšetrenie – ide o bezkontaktné vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou a výsledkom je podrobné zmapovanie sietnice a jej jednotlivých vrstiev. OCT vyšetrenie môže diagnostikovať rôzne ochorenia súvisiace s diabetickými zmenami, poúrazovými stavmi, ochorenia zrakového nervu – glaukóm či neurologické ochorenia. Prečítajte si viac.

Vyšetrenie perimetrom – týmto vyšetrením sa meria rozsah a prípadné výpadky zorného poľa, čiže sa kontroluje periférne videnie. Prečítajte si viac.

Kontakt

Máte záujem o konzultáciu či vyšetrenie?