Play Video

Očná klinika Vidissimo

je moderná očná klinika ponúkajúca komplexnú starostlivosť o vaše oči a riešenie všetkých očných ochorení pacientov všetkých vekových kategórií.

Okrem špičkového prístrojového vybavenia a dlhoročných skúsenosti nášho personálu prinášame individuálny prístup ku každému pacientovi a riešenia „šité“ na mieru.

Na nás sa môžete s dôverou spoľahnúť.

Pacient na prvom mieste

Na prvom mieste je u nás pacient, našim cieľom je jeho spokojnosť a vyriešenie zrakových problémov

Skúsený tím

Skúsený tím lekárov a sestier pod vedením primára MUDr. Mareka Káčerika, PhD.

Špičkové prístrojové vybavenie

Špičkové prístrojové vybavenie a najnovšie diagnostické a liečebné metódy

Bezpečnosť

Ústretový prístup a maximálna bezpečnosť

Dlhoročné skúsenosti

Skúsený tím kliniky Vidissimo

Primár očnej kliniky

MUDr. Marek Káčerik, PhD.

Zobraziť viac informácií

MUDr. Marek Káčerik, PhD.

 • Primár MUDr. Marek Káčerik, PhD. je absolventom Lekárskej fakulty UK v Bratislave
 • Po skončení štúdia pracoval ako lekár a následne ako zástupca primára na Očnom oddelení v Žiline
 • V rokoch 2010 do 2020 bol primárom Očnej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín a naďalej až do súčasnosti pôsobí ako prednosta Očnej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne
 • V roku 2012 úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul PhD. v odbore oftalmológia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave
 • V roku 2019 absolvoval špecializačnú skúšku v odbore Mikrochirurgia oka na SZU v Bratislave
 • Vďaka svojim bohatým skúsenostiam vie poskytnúť pacientovi to najlepšie, čo momentálne moderná oftalmológia ponúka
 • Špecializuje sa na laserové a vnútroočné operácie, na operácie sivého zákalu s využitím umelých vnútroočných šošoviek a patrí medzi popredných chirurgov sietnice na Slovensku
 • Taktiež sa venuje rekonštrukčným operáciám po ťažkých úrazoch oka
 • Pracuje ako hlavný investigátor v mnohých zahraničných klinických štúdiách zameriavajúcich sa na výskum nových liečebných metód ochorení sietnice oka
 • Pravidelne sa zúčastňuje a prednáša na slovenských a zahraničných kongresoch

Vedúca lekárka

MUDr. Petra Senešiová

Zobraziť viac informácií

MUDr. Petra Senešiová

 • Absolventka Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
 • Špecializácia v obore oftalmológia v roku 2013
 • Dlhoročné pôsobenie na Očnej klinike vo Fakultnej nemocnici Trenčín a Očnom centre Sokolík
 • 2-ročná prax na klinike refrakčnej chirurgie v Bratislave (iClinic – vykonávanie operácií LASEK, LASIK, Relex Smile)
 • Účastníčka kurzu Training in Glaucoma and Adrexal Services v Londýne
 • Pravidelná účastníčka odborných oftalmologických kongresov a podujatí
 • Na našej očnej klinike sa špecializuje na laserovú refrakčnú chirurgiu, kataraktovú chirurgiu, operácie glaukómu , intravitreálne aplikácie liečiv, korekcie viečok, aplikácia botulotoxínu, YAG Kapsulotómia/Iridotómia či SLT

MUDr. Tímea Eckmann Braunová

Zobraziť viac informácií

MUDr. Tímea Eckmann Braunová

 • V rokoch 2006-2012 absolvovanie štúdia v odbore všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • Počas štúdia sa zúčastnila na stážach na rôznych klinikách v SR i v zahraničí
 • 2012–2018 pracovala ako lekár v Očnom centre Sokolík
 • Venuje sa ambulantnej činnosti, laserovým zákrokom a okuloplastickým operáciám
 • Každoročné absolvovanie viacerých odborných kongresov organizovaných oftalmologickými spoločnosťami doma i v zahraničí
 • 2012-2014 pravidelné absolvovanie kurzov na rôzne témy v Lions International Educational Center of Ophthalmology, Praha
 • 5/2017 absolvovanie Školy mikrochirurgie oka Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti

MUDr. Monika Jecková

Zobraziť viac informácií

MUDr. Monika Jecková

 • Vysokoškolské štúdium absolvovala a ukončila promóciou v roku 2012 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine
 • Po ukončení VŠ štúdia pracovala na internom a gynekologickom oddelení v NsP Ilava
 • Od r. 2013 pracovala v NÚDCH v Bratislave na Klinike detskej oftalmológie
 • V rokoch 2017 – 2018 pracovala v Očnom centre Sokolík v Trenčíne
 • V roku 2021 úspešne zložila atestačnú skúšku v špecializačnom odbore oftalmológia
 • Venuje sa diagnostike ochorení predného a zadného segmentu oka, ako aj menším chirurgickým zákrokom v okolí oka
 • Je špecialistkou na očné vyšetrenia a zákroky detí od narodenia
 • Zároveň je autorkou viacerých odborných prednášok a pravidelne sa zúčastňuje oftalmologických vzdelávacích kongresov a seminárov a absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov a školení
 • V roku 2021 získala prestížny titul z medzinárodnej európskej atestácie z oftalmológie FEBO, ktorú organizuje Európska rada oftalmológie

MUDr. Ján Mihala

Zobraziť viac informácií

MUDr. Ján Mihala

 • Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
 • Od roku 2018 pracuje ako lekár na očnej klinike FNTN
 • Zaradený v špecializačnej príprave v odbore oftalmológia
 • Je pravidelným účastníkom a aktívnym prispievateľom na odborných oftalmologických kongresoch
 • Pracuje ako subinvestigátor vo viacerých klinických štúdiách
 • Venuje sa ambulantnej činnosti, extraokulárnej chirurgii, intravitreálnej aplikácii liečiv, laserovým zákrokom

Dr. Nataliia Kotelnikova

Zobraziť viac informácií

Nataliia Kotelnikova

 • Vysokoškolské štúdium absolvovala a ukončila v roku 2007 na Doneckej štátnej lekárskej univerzite v Donecku v Ukrajine
 • Následne pracovala na Očnom oddelení od 2009 – 2010 a od 2010 – 2014 ako očný lekár v Poliklinike v Donecku
 • Špecializáciu v odbore oftalmológia dosiahla v roku 2009 a ako lekár oftalmológ „prvej kategórie“ v 2015
 • Od roku 2015 pracovala vo vlastnej očnej ambulancii s optikou v Kyjeve
 • Je špecialistkou na komplexnú diagnostiku očných ochorení a na riešenie a predpis korekcie a kontaktných šošoviek
 • Zúčastnila sa mnohých oftalmologických kurzov a kongresov na Ukrajine

Sestričky očnej kliniky

Základom nášho kolektívu sú naše skúsené sestričky, ktoré sa starajú o našich pacientov:

Bc. Mária Jamborová
Monika Maštalírová
Iveta Štrbáková
Mariana Zaťková