predoperacne-2-vidissimo

Predoperačné očné vyšetrenie

Predoperačné očné vyšetrenie je detailné očné vyšetrenie, ktorým zisťujeme všetky podrobné informácie o Vašom zraku, zdravotnom stave a rôznych subjektívnych požiadavkách, aby sme Vám dokázali navrhnúť to najlepšie operačné riešenie.

o čo ide?

Čo je cieľom predoperačného vyšetrenia?

Predoperačné očné vyšetrenie je detailné očné vyšetrenie, ktorým zisťujeme všetky podrobné informácie o Vašom zraku, zdravotnom stave a rôznych subjektívnych požiadavkách, aby sme Vám dokázali navrhnúť to najlepšie operačné riešenie. Našim cieľom je naplánovať a vykonať bezpečnú operáciu s výsledkom k maximálnej spokojnosti klienta. Predoperačné očné vyšetrenie sa vykonáva pred operáciou šedého zákalu/ katarakty a pred operáciou PRELEX – refrakčnou výmenou šošovky.

priebeh

Ako predoperačné očné vyšetrenie prebieha?

Po príchode na našu kliniku Vám sestrička zrealizuje prvotné základné merania očí na rôznych diagnostických prístrojoch v našej vyšetrovni. S výsledkami prvotných vyšetrení prichádza pacient k lekárovi, ktorý výsledky zhodnotí, vykoná ďalšie podrobné vyšetrenia a potrebné k naplánovaniu operácie očí. Personál poskytne pacientovi všetky podrobné informácie k operačnému riešeniu, k priebehu operácie, pooperačnej starostlivosti a dohodne sa termín zákroku.

Čo vás čaká?

Aké vyšetrenia sa pri predoperačnom očnom vyšetrení zrealizujú?

Na predoperačnom vyšetrení zraku sa vždy vykonáva komplexné vyšetrenie očí doplnené o špeciálne očné vyšetrenia zamerané na výber vhodných vnútroočných šošoviek, ktoré budú pri operácii implantované do očí:

Komplexné očné vyšetreniePrečítajte si viac.

Topografia rohovky –  týmto vyšetrením sa meria hrúbka, zakrivenie a tvar rohovky.

Endotelová mikroskopia – je detailné vyšetrenie spodnej vrstvy rohovky oka – endotelu. Ide o bunky, ktoré zabezpečujú výživu a priehľadnosť rohovky.

OCT vyšetrenie – ide o bezkontaktné vyšetrenie optickou koherentnou tomografiou a výsledkom je podrobné zmapovanie sietnice a jej jednotlivých vrstiev. OCT vyšetrenie môže diagnostikovať rôzne ochorenia súvisiace s diabetickými zmenami, poúrazovými stavmi, ochorenia zrakového nervu – glaukóm či neurologické ochorenia. Prečítajte si viac.

Biometria oka – prístrojové vyšetrenie na výpočet parametrov k výberu vhodnej vnútročnej šošovky.

Zameranie plánovacím systémom Verion – bezkontaktné vyšetrenie prístrojom Verion, ktoré podrobne zmeria oko, vypočíta a vytvorí navigáciu implantácie umelej vnútroočnej šošovky. Prečítajte si viac.

Kontakt

Máte záujem o konzultáciu či vyšetrenie?