Informácie pre vás

Všetko čo potrebujete vedieť

Umelé vnútroočné šošovky

Dôležitým bodom je výber vnútroočnej šošovky, ktorá bude implantovaná namiesto ľudskej očnej šošovky. Výber šošovky podľa podrobných informácií a parametrov zistených vyšetrením je na našich špecialistoch – oftalmológoch, na ktorých sa môžete 100 % spoľahnúť.

Dozvedieť sa viac »

Zelený zákal

Glaukóm, alebo aj zelený zákal, je závažné ochorenie očí, ktoré spôsobuje trvalú degeneráciu a odumieranie zrakového nervového tkaniva. Toto tkanivo prenáša vizuálne informácie z oka do mozgu, čo nám umožňuje vidieť.

Dozvedieť sa viac »

Zákaly sklovca

Zákaly sklovca alebo opacity sa prejavujú ako malé lietajúce útvary v našom zornom poli – malé bodky, fliačiky alebo vlákna, niekedy si ich dokonca pomýlite s muškami.

Dozvedieť sa viac »

Tupozrakosť

Tupozrakosť alebo amblyopia je porucha zraku, ktorá spôsobuje neostré videnie väčšinou jedného oka. Napriek tomu, že sa oko vyvinulo anatomicky správne, jeho zrakové funkcie sa nevyvíjajú.

Dozvedieť sa viac »

Sekundárny sivý zákal

Sekundárny sivý zákal alebo sekundárna katarakta vzniká zakalením alebo zhrubnutím zadného púzdra šošovky umiestnenom za umelou vnútroočnou šošovkou, a teda sa nejedná o sivý zákal v pravom slova zmysle.

Dozvedieť sa viac »

Ochorenia sietnice

Sietnica je ďalšou z najdôležitejších súčastí nášho oka. Zjednodušene je to obal, ktorý tvorí vnútornú výstelku oka. Sietnica sa nachádza v zadnej časti oka, zachytáva prichádzajúce svetelné lúče a plní funkciu ich premeny na nervové vnemy, ktoré následne prenáša do mozgu.

Dozvedieť sa viac »

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť alebo odborne myopia je zraková vada, kedy je videnie do blízka v poriadku, ale videnie do diaľky je pohoršené a často sprevádzané žmúrením očí.

Dozvedieť sa viac »