Čo je to astigmatizmus?

Astigmatizmus je refrakčná chyba videnia. Ide o poruchu zakrivenia optického systému oka, ktorá sa prejavuje prenesením nie ostrého a jasného obrazu na sietnicu. Väčšinou postihuje rohovku oka (výnimočne šošovku alebo sietnicu), ktorá má bežne guľatý tvar a istá nepravidelnosť sa vyskytovať môže, ale pri astigmatizme je jej tvar výrazne sploštenejší až oválny. Diagnostika astigmatizmu sa vykonáva pri bežnom komplexnom očnom vyšetrení.

Druhy astigmatizmu

Podľa druhu zakrivenia rohovky rozlišujeme 2 druhy astigmatizmu a to:

  • Pravidelný astigmatizmus – oko pripomína tvar lopty na rugby, často je dedičný a počas života sa nemení
  • Nepravidelný astigmatizmus – má atypický tvar spôsobený napríklad úrazom, ochorením oka prípadne degeneráciou

Aká je príčina vzniku ochorenia?

 • Vrodené ochorenie – často dedičné
 • Poúrazový stav
 • Dôsledok očnej operácie
 • Rôzne ochorenia rohovky
 • Prípadne iné očné ochorenia

Aké sú príznaky astigmatizmu?

 • rozmazané videnie
 • dvojité videnie
 • zhoršené zaostrovanie do blízka alebo do diaľky
 • videnie pokriveného a deformovaného obrazu
 • škúlenie, privieranie očí
 • pocit unavených očí
 • pohoršené nočné videnie, videnie za šera
 • zhoršená priestorová orientácia
 • potreba natáčať hlavu do určitej polohy pri čítaní
 • bolesť očí a hlavy

Liečba astigmatizmu

Medzi najčastejšie riešenie astigmatizmu patrí korekcia zraku, teda používanie okuliarov či šošoviek. Nejde o liečbu, ale korigovanie problémov so zrakom. Pri výrobe zrakovej korekcie je dôležitý správny predpis okuliarov, do ktorého sa uvádza tzv. hodnota cylindrov.

Ďalšou možnosťou liečby je laserová alebo vnútroočná operácia PRELEX, ktorá sa využíva hlavne pri progresii ochorenia a napríklad súčasnej presbyobii (tzv. vetchozrakosť, zhoršenie videnia a zaostrovania do blízka).