Kategória: Vyšetrenia

Komplexné očné vyšetrenie

Cieľom komplexného očného vyšetrenia je získať a vyhodnotiť maximálne množstvo informácii o očiach a zraku pacienta a tým stanoviť, či je zrak v poriadku, alebo je potrebné riešiť prípadné očné ochorenia.

OCT vyšetrenie

OCT vyšetrenie alebo odborne „Optická koherentná tomografia“ je špeciálne podrobné vyšetrenie vnútorných štruktúr oka. Používa sa na veľmi presnú diagnostiku štruktúr  predného segmentu oka a zároveň na podrobné zmapovanie zrakového nervu a jednotlivých vrstiev sietnice a ich zmien.

Predoperačné očné vyšetrenie

Predoperačné očné vyšetrenie je detailné očné vyšetrenie, ktorým zisťujeme všetky podrobné informácie o Vašom zraku, zdravotnom stave a rôznych subjektívnych požiadavkách, aby sme Vám dokázali navrhnúť to najlepšie operačné riešenie.

Predoperačné očné vyšetrenie pred laserovou operáciou

Predoperačné očné vyšetrenie je detailné očné vyšetrenie, ktorým zisťujeme všetky podrobné informácie o Vašom zraku, zdravotnom stave a rôznych subjektívnych požiadavkách, aby sme Vám dokázali odporučiť to najlepšie operačné riešenie.

Vyšetrenie perimetrom

Perimeter je ďalší špičkový diagnostický prístroj v našej ambulancii, ktorým meriame rozsah a prípadné výpadky zorného poľa. Vďaka tomu vie lekár posúdiť, či je periférne videnie pacienta v poriadku, alebo zmeny vo videní v zornom poli signalizujú možné ochorenie.

Rohovková mapa

Medzi najdôležitejšie vyšetrenia očí patrí vyšetrenie rohovky. Ide o veľmi dôležitú časť oka, ktorá tvorí mechanickú bariéru medzi vonkajším prostredím a vnútornými časťami oka. Keďže ide o vstupnú časť optického prostredia oka, rohovka je najviac namáhaná a vystavená vonkajším vplyvom a možným úrazom.