Keratokonus je degeneratívne ochorenie rohovky oka, kedy sa rohovka výrazne stenšuje a asymetricky vykloňuje, čo následne spôsobuje zhoršenie videnia. Toto ochorenie je spojené s postupným zhoršovaním videnia do diaľky – krátkozrakosti a zároveň nárastom astigmatizmu, pri ktorom sa menia sférické dioptrie. Neskôr pri neriešení ochorenia je zhoršené videnie už problém korigovať okuliarmi. Aj keď keratokonus nie je možné úplne vyliečiť, v súčasnej dobe existujú viaceré možnosti ako spomaliť a zastaviť jeho progresiu. Dôležitá je opäť včasná diagnostika komplexným očným vyšetrením.

Aká je príčina vzniku keratokonusu?

Príčina vzniku keratokonusu nie je zatiaľ presne objasnená, predpokladá sa však genetický či dedičný podklad, teda vrodená menejcennosť rohovkového tkaniva. Ochorenie sa však vyskytuje aj pri iných systémových ochoreniach. Vzniká spravidla v detskom veku, najčastejšie medzi 10. – 20. rokom života.

Aké sú príznaky?

  • Problém so zaostrovaním
  • Rozmazané, skreslené videnie
  • Dvojité videnie
  • Vnímanie tieňov v zornom poli
  • Zhoršovanie krátkozrakosti a astigmatizmu, zvyšovanie dioptrií
  • Precitlivenosť vnímania svetla, občasné svrbenie očí
  • Zakalenie rohovky

Liečba keratokonusu

V závislosti od štádia ochorenia rohovky je lekárom odporučená jedna z nasledujúcich možností liečby:
Crosslinking alebo CXL metóda– ide o metódu liečby, ktorou môžeme zastabilizovať a zastaviť progresiu ochorenia, nie však riešiť dioptrickú – cylindrickú chybu oka. Ide o zákrok, pri ktorom je tkanivo rohovky ožarované UV-A lampou a popri tom aplikovaný roztok riboflavímu, ktorým je rohovka „nasýtená“ do požadovaného množstva.

Implatnácia rohovkových prstencov (krúžkov) – ide o zákrok, pri ktorom sú riešené vyššie cylindre pri keratokonuse implatnáciou poloblúkových segmentov – rohovkových prstencov do rohovky. Po ich implantácii je oko na približne 4 dni prekryté dočasnou kontaktnou šošovkou. Počet a typ prstencov je závislé od štádia ochorenia. Implantácia prstencov stabilizuje rohovku, čím sa zlepší videnie pacienta.

Transplantácia rohovky (keratoplastika) – je operačná metóda, kedy sa chirurgicky odstráni časť, prípadne celá rohovka podľa miery poškodenia rohovky ochorením a transplantuje sa rohovka od darcu.