Čo je to tupozrakosť?

Tupozrakosť alebo amblyopia je porucha zraku, ktorá spôsobuje neostré videnie väčšinou jedného oka. Napriek tomu, že sa oko vyvinulo anatomicky správne, jeho zrakové funkcie sa nevyvíjajú. Základným prejavom je, že sa oči nedokážu pozerať na rovnaké predmety v priestore a mozog jeden obraz z postihnutého oka „odignoruje“. Pacient teda nevidí dva obrazy (každým okom zvlášť) a zároveň nevníma predmety a okolie trojrozmerne. Tupozrakosť sa najčastejšie vyskytuje u detí a je veľmi dôležité túto poruchu čo najskôr odhaliť a riešiť.

Aká je príčina vzniku ochorenia?

 • Abnormálny vývoj zrakovej dráhy dieťaťa
 • Nesprávna korekcia zrakovej chyby (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus)
 • Rôzne dioptrie na pravom a ľavom oku
 • Škúlenie – rôzny smer pohľadu pravého a ľavého oka
 • Vrodený sivý zákal
 • Pokles horného viečka

Aké sú príznaky tupozrakosti?

 • Rozmazané, neostré videnie
 • Porucha priestorového videnia, zlá priestorová orientácia
 • Škúlenie
 • Privieranie oka
 • Pálenie a podráždenie očí
 • Zlé odhadovanie vzdialenosti
 • Nakláňanie hlavy do jednej strany

Liečba tupozrakosti

Dôležité je v prvom rade čo najskôr riešiť problém s lekárom, ktorý podľa miery postihnutia oka určí postup liečby. V prvom rade je dôležitá správna korekcia – predpis vhodných okuliarov na riešenie zrakových chýb. Ďalej je odporučená aplikácia náplaste na oko alebo okluzora na okuliare, ktorým sa prekrýva zdravé oko s cieľom posilniť postihnuté oko a trénovať zrakové centrá v mozgu. Čas a frekvencia prekrývania oka je určená lekárom individuálne. Popri tom sú vhodné tzv. pleoptické cvičenia, k rozvoju zrakových funkcií postihnutého oka.

V určitých prípadoch je potrebné operačné riešenie súvisiaceho škúlenia /strabizmu/ prípadne vrodeného sivého zákalu.

U tupozrakosti je prvoradé ju podchytiť a riešiť včas v detskom veku. U dospelých je chyba prakticky neriešiteľná, korigujú sa ostatné zrakové problémy k čo najlepšiemu videniu.