Čo je to krátkozrakosť?

Krátkozrakosť alebo odborne myopia je zraková vada, kedy je videnie do blízka v poriadku, ale videnie do diaľky je pohoršené a často sprevádzané žmúrením očí. Keďže je krátkozraké oko dlhšie ako by malo byť, prenášané lúče svetla pri pohľade do diaľky vytvárajú obraz vo vnútri oka pred sietnicou nie v jej centre. Tým je videnie do diaľky rozmazané a ostrosť videnia znížená. Často sa prejavuje od detstva, zachytené je väčšinou v čase školskej  dochádzky. Poruchu zraku odhalí komplexné očné vyšetrenie, na základe ktorého lekár odporučí pacientovi vhodné riešenie.

Aké sú príčiny vzniku krátkozrakosti?

  • Dedičnosť
  • Tzv. dlhšie oko
  • Poúrazový stav
  • Prechodne aj napr. sivý zákal, ktorý zmení optické vlastnosti šošovky
  • Prípadne iné systémové ochorenia

Aké sú príznaky?

  • Rozmazané videnie do diaľky
  • Potreba žmúrenia pri pohľade do diaľky
  • Videnie do blízka bez problémov
  • Pocit únavy očí
  • Bolesti hlavy

Liečba krátkozrakosti

Medzi najčastejšie riešenie krátkozrakosti patrí korekcia zraku, teda používanie okuliarov či šošoviek s mínusovými hodnotami dioptrií. Opäť nejde o liečbu, ale korigovanie problémov so zrakom.

Ďalšou možnosťou liečby je laserová operácia alebo vnútroočná operácia PRELEX, kedy implantáciou vnútroočnej šošovky dokážeme natrvalo vyriešiť problém nielen s videním do diaľky ale aj so súvisiacimi diagnózami ako napr. astigmatizmus či ďalekozrakosť. Vhodný typ operácie indikuje lekár po posúdení výsledkov komplexného vyšetrenia.