Čo je to sietnica?

Sietnica je ďalšou z najdôležitejších súčastí nášho oka. Zjednodušene je to obal, ktorý tvorí vnútornú výstelku oka. Sietnica sa nachádza v zadnej časti oka, zachytáva prichádzajúce svetelné lúče a plní funkciu ich premeny na nervové vnemy, ktoré následne prenáša do mozgu. Na jej vyšetrenie používame viacero diagnostických postupov a podľa výsledkov je indikovaná vhodná liečba zistených ochorení. Medzi najdôležitejšiu diagnostickú metódu na posúdenie stavu sietnice patrí OCT vyšetrenie – optická koherentná tomografia.

Druhy ochorenia sietnice:

Diabetická retinopatia je častá u pacientov s cukrovkou a spôsobuje zmeny na drobných cievach sietnice. Tie môžu spôsobiť krvácanie do sklovca, odlúpenie sietnice či dokonca viesť až k slepote.

Liečba: Veľmi dôležité je u diabetikov pravidelné preventívne očné vyšetrenie s kontrolou očného pozadia a sledovanie možného vzniku a vývoja ochorenia. Jednou z možností liečby je laserový zákrok – laserkoagulácia.

VPDM – vekom podmienená degenerácia makuly – ako je z názvu zrejmé, ide o ochorenie spôsobené starnutím organizmu a teda očí. Centrálna časť sietnice nazývaná makula (žltá škvrna) prerastá cievnymi vlásočnicami, ktoré spôsobujú zhoršenie videnia, pokrivený obraz, šmuhy pred očami, či ďalšie príznaky, ktoré výrazne zhoršujú kvalitu života. Príčinou, resp. rizikovými faktormi sú spravidla vek, dedičnosť, slnečné žiarenie, fajčenie, hypertenzia či obezita.

Poznáme 2 základné formy ochorenia a podľa typu sa nastavuje vhodná liečba:

Suchá forma VPDM – sa vyskytuje častejšie, jej priebeh je pomalší a pacienti si ju vôbec nemusia zo začiatku všimnúť. Prejavuje sa drobnými žltými bodkami v sietnici – tzv. drúzy. Liečba suchej formy je založená najmä na užívaní rôznych druhov vitamínových preparátov s vysokým obsahom luteínu, omega 3 mastných kyselín, vitamínov či antioxidantov.

Vlhká forma VPDM – pri tomto type sa na sietnici tvoria abnormálne cievy,  cez ktoré do oka presakuje tekutina. Vzniká opuch, ktorý môže sietnicu poškodiť. Liečba je nastavená podľa aktuálneho stavu ochorenia. Jednou možnosťou je aplikácia anti-VEGF – látky pôsobiace proti vaskulárnemu endoteliálnemu rastovému faktoru. Tieto sa pichajú injekciou do oka vo forme roztoku, aby zredukovali presakujúcu tekutinu v oku. Okrem toho sa využívajú aj rôzne druhy laserových terapií. Typ liečby indikuje lekár.

 

Oklúzia ciev sietnice – vzniká zúžením či upchatím cievneho prietoku v sietnicovej tepne alebo žilách, čo môže dočasne alebo dlhodobo spôsobiť celkovú alebo čiastočnú nebolestivú stratu zraku.  Hlavným rizikovým faktorom je vysoký krvný tlak.

Liečba: V prípade straty videnia je jednoznačne najdôležitejšie okamžite vyhľadať lekára. Ako prvá pomoc sa využívajú lieky na riedenie krvi, či masáž bulbu, pri arteriálnej oklúzii však väčšinou ide o závažné poškodenie zraku. Pri venóznych oklúziách sa  na liečbu využíva laserová koagulácia alebo podávanie intravitreálnych injekcií do sklovca oka.

 

Trhliny a odlúpenia sietnice – je závažné ochorenie, ktoré môže spôsobiť nezvratné zhoršenie zraku až slepotu. Dochádza tu k oddeleniu sietnice od cievnatky, pri ktorom môže aj nemusí vzniknúť trhlina. Medzi najčastejšie príčiny vzniku odlúpenia sietnice je úraz oka, infekčné, zápalové, či nádorové ochorenia. Prejavom ochorenia je strata videnia v zornom poli rôzneho rozsahu, či vnímanie zábleskov a fľakov pred okom.

Liečba – jedinou možnosťou liečby je chirurgický zákrok, ktorý je potrebné vykonať čo najskôr po zistení odlúpenia sietnice, preto je nevyhnuté pri prvých príznakoch ihneď absolvovať očné vyšetrenie. Podľa typu odlúpenia sietnice môžu byť vykonané tieto typy zákrokov: laserová koagulácia sietnice, vonkajšia operácia založením tzv. ceklážneho prúžku alebo vitrektómia (operácia sklovcovej dutiny).