Dôležitým bodom je výber vnútroočnej šošovky, ktorá bude implantovaná namiesto ľudskej očnej šošovky. Výber šošovky podľa podrobných informácií a parametrov zistených vyšetrením je na našich špecialistoch – oftalmológoch, na ktorých sa môžete 100 % spoľahnúť.

Čo sú vnútroočné šošovky?

Umelé vnútroočné šošovky sú rokmi prevereným spôsobom ako korigovať krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a presbyopiu (starecká slabozrakosť, okuliare na čítanie). Správny druh vnútroočnej šošovky sa volí na základe veku pacienta, refrakčnej vady, očakávaní a prítomnosti alebo absencie očných ochorení. Veľmi dôležité je aj pracovné zaradenie pacienta a jeho záľuby. Pacientom nad 40 rokov sa zvyčajne nahrádza vlastná šošovka umelou, ktorá je schopná poskytnúť kvalitné videnie na rôzne vzdialenosti. U mladších pacientov je vhodnejšia tzv. šošovka fakická, ktorá sa dáva ako doplnok k vlastnej šošovke.

Aké typy vnútročných šošoviek sa používajú?

Monofokálna – jednoohnisková šošovka

Poskytuje ostré videnie úpravou jedného bodu v ohnisku šošovky, takže vylepší zrak buď do blízka alebo do diaľky.

Multifokálna šošovka

Dvojohnisková vnútroočná šošovka umožňuje vidieť po operácií do diaľky aj do blízka bez okuliarov. Tento druh šošoviek je vhodný pre starších pacientov s presbyopiou alebo aj mladším pacientom s vyššou refrakčnou vadou, predovšetkým hypermetropiou (ďalekozrakosťou). Presbyopia je vekom podmienená strata akomodácie šošovky, ktorá sa prejavuje neschopnosťou čítať do blízka bez okuliarov. Začína vo veku okolo 40 rokov a postupne sa zhoršuje. Ďalšou vhodnou skupinou sú ľudia s vyššou hypermetropiou, ktorí nosia okuliare do diaľky aj blízka s postupným zhoršovaním vady behom života. Títo ľudia po operácií nepoužívajú okuliare ani na diaľku ani do blízka.

Trifokálna šošovka

Najčastejšie používaný typ viacohniskového implantátu v súčasnej refrakčnej chirurgii. Umožňuje videnie bez okuliarov na všetky vzdialenosti. Na rozdiel od multifokálnych vnútroočných šošoviek zabezpečuje tento implantát lepšie videnie na strednú, pracovnú vzdialenosť a je vhodná pre korekciu ďalekozrakosti aj krátkozrakosti.

Multifokálna torická šošovka, dvojohnisková vnútroočná šošovka

Umožňuje vidieť bez okuliarov do blízka aj do diaľky u pacientov s vyšším predoperačným astigmatizmom. U týchto pacientov by implantácia klasickej multifokálnej šošovky závislosť od okuliarov neodstránila.

Trifokálna torická šošovka

Nový typ vnútroočného implantátu, kombinácia trifokálnej a torickej vnútroočnej šošovky. Umožňuje videnie bez okuliarov do blízka, na strednú (pracovnú) vzdialenosť, do diaľky a koriguje vyšší astigmatizmus.

EDOF šošovka

Ide o šošovku, ktorá ponúka kontinuálne videnie v rozmedzí od diaľky až po strednú vzdialenosť v dosahu rúk a zároveň aj funkčné videnie do blízka. Funkčná zraková ostrosť do blízka v porovnaní so štandardnou monofokálnou vnútroočnou šošovkou pri dobrom osvetlení zaistí ľahké používanie telefónu alebo čítanie písma s bežnou veľkosťou.