Čo je to glaukóm?

Glaukóm, alebo aj zelený zákal, je závažné ochorenie očí, ktoré spôsobuje trvalú degeneráciu a odumieranie zrakového nervového tkaniva. Toto tkanivo prenáša vizuálne informácie z oka do mozgu, čo nám umožňuje vidieť. Glaukóm je spravidla sprevádzaný zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý vzniká pri nahromadení vnútroočnej tekutiny, ktorá nemá kam odtekať. Tá následne tlačí na nervové tkanivo, čo pri neliečení môže viesť k vážnemu poškodeniu očí, výpadku zorného poľa až k oslepnutiu, preto sa glaukómu hovorí aj „tichý zlodej zraku“. Vyskytuje sa u ľudí všetkých vekových skupín, najčastejšie po 40. roku života.

Aké sú najčastejšie druhy glaukómu?

Glaukóm s otvoreným uhlom – vyskytuje sa najčastejšie, prebieha dlhodobo a pacient si veľakrát všimne problém až pri výraznejších zmenách v zornom poli. Pri tomto ochorení preteká vnútroočná tekutina voľne zreničkou do prednej očnej komory a následne do komorového uhla. Odtok tekutiny z prednej očnej komory je príliš pomalý a vnútroočný tlak sa zvyšuje.

Glaukóm s ostrým, uzavretým uhlom – sa častejšie vyskytuje u pacientov s ďalekozrakosťou a prejavom býva glaukómový záchvat. Vzniká kvôli uzavretému komorovému uhlu, kedy cezeň nemôže pretekať vnútroočná tekutina, kvôli čomu prudko stúpne vnútroočný tlak. Následne pacient často pociťuje prudké bolesti hlavy a oka, zahmlené videnie, začervenané oči, či dokonca nevoľnosť. V týchto prípadoch je nutné ihneď vyhľadať lekársku pomoc.

Vrodený glaukóm – je najčastejšie odhalený do jedného roka dieťaťa. Príčinou býva buď upchatý odtokový kanál v oku, alebo nevyvinutý odtokový systém. Medzi prejavy ochorenia u detí patrí podráždené oko, slzenie, precitlivenosť na svetlo či zakalená rohovka. Postihnuté očko býva často v dôsledku zvýšeného vnútroočného tlaku zväčšené. Skorú liečbu treba čo najskôr riešiť u očného lekára.

Sekundárny glaukóm býva často spôsobný napr. inými ochoreniami ako je cukrovka, kardiovaskulárne či onkologické ochorenia, prípadne stavy po úrazoch oka.

Aká je príčina jeho vzniku?

 • Vysoký očný tlak
 • Pozitívna rodinná anamnéza – dedičnosť
 • Krátkozrakosť, ďalekozrakosť
 • Následok úrazov, zápalov oka, či pooperačný stav
 • Systémové ochorenia – napríklad cukrovka, neurodegeneratívne choroby, cievne ochorenia, onkologické nádorové ochorenia…
 • Užívanie niektorých druhov liekov napr. steroidy, antidepresíva…

Aké sú príznaky?

O ochorení veľakrát pacienti v počiatočnom štádiu vôbec nevedia. Glaukóm sa nemusí nijak prejaviť a pacient aj pri zvýšenom vnútroočnom tlaku nepociťuje ďalšie ťažkosti. Medzi najčastejšie príznaky glaukómu patrí:

 • zo začiatku menšie výpadky v zornom poli
 • strata periférneho videnia
 • bolesti hlavy a očí
 • pocit tlaku v očiach
 • glaukómový záchvat – náhla strata zraku
 • zhoršenie zrakovej ostrosti, zahmlené videnie
 • ťažkosti s videním za šera

Liečba glaukómu

Dôležité je zahájiť liečbu glaukómu včas a tak spomaliť a stabilizovať ochorenie. Cieľom liečby je zníženie vnútroočného tlaku. To je možné pomocou aplikácie kvapiek, alebo laserovým zákrokom –  Selektívna laserová trabekuloplastika (SLT).  Pomocou tejto metódy sa krátkymi zásahmi laserového lúča s nízkou energiou uvoľňujú odtokové kanáliky v oku, čím dôjde k rozšíreniu odtokového systému a následne sa zníži vnútroočný tlak. Pri tomto laserovom zákroku nedochádza k poškodeniu iných okolitých tkanív v oku. Ide o modernú, efektnú a bezpečnú liečbu určenú najmä pre pacientov s glaukómom otvoreného uhla a okulárnou hypertenziou.